De Nederlandse schilder en lithograaf Nicolaas Pieneman (1808-1860) was een zoon van de schilder Jan Willem Pieneman. Natuurlijk opgeleid door zijn vader, studeerde hij later aan de Amsterdamse Academie van Schone Kunsten. Hij specialiseerde zich in schilderijen met recente historische gebeurtenissen. Hij was goed bevriend met Koning Willem II en schilderde talrijke portretten van leden van de Koninklijke familie.


postzegel

Dit is de eerste postzegel die in Nederland is uitgegeven, met een beeltenis van Koning Willem III..
De beeltenis van de vorst kwam van de muntbeeldenaar, in reliëf. Voor de eerste Nederlandse postzegel boetseerde de schilder Pieneman zo’n reliëf, waarmee graveur Kaiser zijn tekening en gravure maakte. De eerste postzegel werd overigens gedrukt bij de Munt in Utrecht.
Inhuldiging Willem 2 In de Nieuwe Kerk in Amsterdam legt Willem II de eed af tijdens zijn inhuldiging als koning. Het schilderijtje is een schets voor een groot schilderij dat Pieneman voor het Koninklijk Huis maakte. Links van de koning: zijn broer Frederik en zijn zoon Alexander. Rechts van hem: zijn zonen Willem en Hendrik.dipo negro Resoluut wijst luitenant-generaal baron De Kock naar een gereedstaande koets, terwijl hij zijn adjudant, de majoor De Stuers, vastbesloten aankijkt. De Javaanse prins Dipo Negoro daalt af van de treden van het bordes en kijkt uit over een menigte mensen

paushuize Prof. Dr. G.J. Mulder overhandigd een petitie aan koning Willem III op de binnenplaats van het paushuize te Utrecht